Swarm Rehearsal

Datum & tijd: zaterdag 26 juni  15:00 en zondag 27 juni 13:00

Locatie: Zaterdag Park Zeeheldenbuurt, Zondag Theehuis Leiden Noord

Tickets: €2,50

Maker | Floor van Leeuwen

 

Duur | 45 minuten

Swarm Rehearsal (repetitie zwermen) is een alternatieve manier om samen te komen, gebaseerd op het zwermen van vogels in de lucht.
Het is een onderzoek naar het in groepen samen bewegen tijdens de Corona-pandemie.
Het is geen opstand tegen de coronamaatregelen, maar juist een extra mogelijkheid binnen de maatregelen.

 

Zwermen is een beweging die ruimte biedt om afstand te houden tot je omgeving en je groepsgenoten.
In scholen vissen houden de vissen 1 vislengte afstand van elkaar, bij zwermen vogels houden vogels vaak 3 vogellengtes afstand van elkaar.
Als mens kunnen we die afstand zelf bepalen, rekening houdend met de maatregelen.

 

Is een zwerm mensen nog steeds een groep als zij onderling 15 meter afstand van elkaar houden?
Swarm rehearsal  bepaald zichzelf. We repeteren een zwerm-mentaliteit, een vorm van contact met elkaar op afstand.
Er is geen middelpunt, geen hierarchie.
De beweging ontstaat vanuit interactie tussen de individuele deelnemers.
Doe je mee?

 

We starten op locatie, waarbij iedereen 3 meter afstand tot elkaar houdt. Na een korte introductie, gaan we 45 minuten zwermen.

Language no problem.